Sardu Saldu-Cossu Alguerés Tabarchino Italiano
Cumpartzi

Chirca

Custu motore de chirca ti permitit de agatare is pàginas cun Google cun una interfìtzie in sardu

Polìticas Linguìsticas

Leghe su documentu

Google in Sardu

Pedi a Google de bortare su motore de chirca in sardu

Domìniu .srd

Pedi a su guvernu sardu de fàghere su domìniu natzionale .srd

Facebook

Carrighende...